วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การวิเคราะห์ข่าว


ผลงานของนักเรียน ในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เรื่องการวิเคราะห์ข่าว
เพื่อให้นักเรียน เข้าใจในเนื้อหาของข่าวมากขึ้น นักเรียนส่วนใหญ่สามารถทำกิจกรรมได้เป็นอย่างดีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น